6.4°C

Raport IMGW: podsumowanie warunków meteorologicznych w maju i czerwcu 2019

Napisał  Lip 15, 2019

Majowe obfite opady deszczu i związane z nimi powodzie na południu kraju, następnie bijące rekordy upały i susza w czerwcu – pod znakiem dużej zmienności ukształtowała się tegoroczna pogoda w tych dwóch późno wiosennych miesiącach.

W drugiej dekadzie maja fronty atmosferyczne, które przemieszczały się przez Polskę, przyniosły obfite opady na większości obszarów. Trzecia dekada rozpoczęła się wyjątkowo intensywnymi opadami, szczególnie w Polsce południowej. W wielu miejscach notowano burze i opady gradu. 21 maja przez gminę Wojciechów na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła ponad 100 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz wiele maszyn rolniczych. Wysokie opady spowodowały bardzo szybkie i duże wzrosty stanów wody w rzekach w tym rejonie.

Kolejne fronty atmosferyczne przemieszczające się przez Polskę w maju spowodowały pojawienie się trzykrotnie fali wezbraniowych, z których każda miała wyższą kulminację. W wielu miejscach Podkarpacia i Małopolski doszło do zalania budynków, dróg i pól uprawnych, a z zagrożonych obszarów ewakuowano mieszkańców. W samym województwie podkarpackim liczbę gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku podtopień oszacowano wstępnie na około 3,5 tys.

W wyniku wysokich opadów atmosferycznych bardzo szybko zaczęła rosnąć wilgotność gleby w płytkiej strefie korzeniowej. Susza glebowa, z jaką mieliśmy do czynienia w kwietniu i na początku maja zaczęła ustępować i pod koniec miesiąca niedobory wilgoci w glebie obserwowaliśmy już tylko na obszarze województwa lubuskiego. Natomiast na znacznych obszarach Polski północno-wschodniej i południowo-wschodniej wilgotność gleby osiągała wartości powyżej 80%.

Pod względem termicznym maj należał do przeciętnych, a średnia miesięczna temperatura dla Polski była nawet o 0,7°C niższa od normy. Po raz pierwszy od 13 miesięcy odnotowaliśmy w naszym kraju temperaturę średnią miesięczną niższą od normy! Również dosyć niskie były temperatury na wysokości 5cm nad gruntem. Praktycznie w całym kraju występowały przygruntowe przymrozki. Najniższe wartości notowano głównie w Polsce północno-wschodniej (Suwałki -7,5oC).

Po majowych podtopieniach warunki meteorologiczne uległy zasadniczej zmianie i pierwsze dni czerwca przyniosły brak opadów na większości obszarów i wzrost temperatur w całym kraju. Przeważały typowe dla tej pory roku opady o charakterze przelotnym, lokalnie o dużym natężeniu.

Druga dekada czerwca okazała się najbardziej wilgotna z całego miesiąca. Przyniosła kolejne opady burzowe, głównie w Polsce północnej oraz w rejonie Tatr. Lokalnie opadom deszczu towarzyszył grad.

Mimo pojedynczych dosyć wysokich opadów, czerwiec okazał się na większości terytorium Polski miesiącem bardzo suchym (25-49% normy) lub skrajnie suchym (poniżej 25% normy), jedynie na Pojezierzu Pomorskim był przeciętny (75-125% normy).

Równocześnie z pogłębiającym się niedoborem wilgoci wzrosła temperatura powietrza. Tegoroczny czerwiec był najcieplejszym czerwcem w historii pomiarów na naszych ziemiach. Absolutnym rekordzistą okazał się Poznań, gdzie średnia miesięczna temperatura powietrza przekroczyła o 7,0°C normę z wielolecia. W całej Polsce obserwowano również bardzo wysokie temperatury maksymalne, które na wszystkich stacjach przekroczyły próg 30°C, który jest wyznacznikiem dni upalnych, a w wielu miejscach przekraczając nawet 35°C. W wielu miejscach temperatura przez całą noc nie spadła poniżej 20°C.

Ekstremalnie wysokie temperatury powietrza spowodowały bardzo silny wzrost ewapotranspiracji, co w połączeniu z istotnym niedoborem opadów doprowadziło do szybkiego spadku wilgotności gleby w płytkiej warstwie korzeniowej i ponownego rozwoju suszy glebowej, szczególnie w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej.

(rpf) jp / Źródło: IMiGW

reklama