6.4°C

Prezydent podpisał ustawę o oznakowaniu produktów bez GMO

Napisał  Lip 16, 2019

Przepisy ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaczną obowiązywać od stycznia 2020 roku. Ustawa jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, którzy chcą mieć pewność, że produkty spożywcze, które kupują, nie zawierają w swoim składzie GMO.

Oznaczenie „wolne od GMO” będzie oznakowaniem dobrowolnym. Ustawa daje możliwość znakowania takich produktów jak:
- Żywność pochodzenia roślinnego, która ma odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej – kukurydza, rzepak, burak cukrowy, soja;
- Żywność pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowana lub uzyskana od zwierząt nie skarmianych paszami GMO;
- Żywność wieloskładnikowa, w której co najmniej 50% składników kwalifikuje się do znakowania „wolne od GMO”;
- Pasze.

W ustawie szczegółowo określone są wymagania dla każdej z wymienionych wyżej grup produktów. Stosowane będą identyczne znaki graficzne, zawierające oznaczenia słowne: „bez GMO” – dla żywności pochodzenia roślinnego i pasz oraz „wyprodukowane bez stosowania GMO” w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności wieloskładnikowej.

Znaki graficzne będą określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci przez dwa lata będą mieli czas na zmianę szaty graficznej dotychczas stosowanych opakowań.

(rpf) jp / Źródło: PFHB

reklama