16.9°C

MRiRW: będzie program wsparcia rolnictwa dla obszarów górskich fot. Paweł Pąk

MRiRW: będzie program wsparcia rolnictwa dla obszarów górskich

Napisał  Lip 18, 2019

W resorcie rolnictwa trwają prace nad przygotowaniem odpowiedniego programu wsparcia rolnictwa na obszarach górskich, który ma poprawić rentowność produkcji rolnej oraz pozwoli zachować unikalność tych terenów – podaje Ministerstwo Rolnictwa.

Program powinien również pomóc w podtrzymaniu rolniczego wykorzystania gruntów rolnych na obszarach górskich.

Temat innowacji mających na celu wzmocnienie potencjału rolnictwa terenów górskich był omawiany podczas konferencji, która odbywała się w Ministerstwie Rolnictwa. W górach produkcja rolna jest trudniejsza i potrzebne jest tu specjalne wsparcie.

Zdaniem Ardanowskiego nie powinny to być dotacje, ale inne formy wsparcia np. pomoc w promowaniu produktów górskich czy wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Podczas konferencji minister rolnictwa przypomniał, że na korzyść obszarów górskich zostały zmienione zasady wyznaczania obszarów o trudnych warunkach gospodarowania (ONW), które uprawniają do starania się o wyższe wsparcie.

Dochody rolników powinny jednak pochodzić z dobrze zorganizowanej produkcji i sprzedaży za dobrą ceną produktów wysokiej jakości. Musimy zastanowić się wspólnie nad tym, jakie rozwiązania wprowadzić, aby produkty te były dostępne na rynku i rozpoznawalne jako produkty wyróżniające się jakością – mówił minister i dodał, że jednym z dobrych rozwiązań jest aplikowanie o unijne certyfikaty żywności. Dzięki nim produkt jest chroniony, a jednocześnie producent uzyskuje wyższą cenę, natomiast konsument gwarancje jakości i pochodzenia.

Jako dobry przykład tego typu działań minister Ardanowski wskazał Włochów, którzy zarejestrowali już w unijnym systemie 299 swoich produktów, podczas, gdy Polska w ciągu 15 lat zarejestrowała tylko 42.

Kolejnym dobrym rozwiązaniem dla terenów górskich według Ardanowskiego ma być rozwój rolniczego handlu detalicznego: – Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy są bodaj najlepsze w Europie i umożliwiają praktycznie sprzedaż wszystkiego, co rolnicy mogą wytworzyć. W tej chwili 4,5 tysiące gospodarstw sprzedaje żywność przetworzoną w gospodarstwie, a ok. 11 tysięcy zajmuje się sprzedażą produktów nieprzetworzonych.

Jak podkreślał minister, dobrym rozwiązaniem dla terenów górskich może być również reaktywowanie małych ubojni: – Przywrócimy możliwość uboju zwierząt w małych gospodarstwach, podobnie jak jest to w Austrii, czy Bawarii. Jest to szczególnie ważne nie tylko w przypadku bydła, ale także innych gatunków zwierząt, np. na terenach górskich owiec. Przygotowujemy już odpowiednie przepisy w tej sprawie. Będą musiały być one notyfikowane w KE, ale spodziewam się, że w świetle rozwiązań stosowanych w innych krajach problemów z tym nie będzie.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama