6.4°C

Będą zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów?

Napisał  Lip 18, 2019

W projekcie ustawy o odpadach zaproponowano zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku wpisu do rejestru BDO wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha. Obecnie każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów.

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami udzielił odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru (rejestr - BDO) przez rolników, wynikający z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jak zaznacza resort środowiska „należy zauważyć, że zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, każdy wytwórca odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy) podlega pod obowiązek uzyskania na wniosek wpisu do Rejestru - BDO.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że w wyniku prowadzenia działalności rolniczej mogą powstawać odpady, niebędące odpadami komunalnymi, które powinny być przedmiotem ewidencji odpadów. Zgodnie z art. 49 ust. 3 ww. ustawy wniosek ten należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy”.

Resort podkreśla, że w aktualnie procedowanym projekcie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zaproponował m.in. zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha (o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu na podstawie art. 51 ust. 1). Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama