1.9°C

GUS: Ceny w skupach wzrosły przez rok o 6,9% fot. Paweł Pąk

GUS: Ceny w skupach wzrosły przez rok o 6,9%

Napisał  Lip 21, 2019

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca rzeźnego: wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego, spadły w czerwcu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,5%, natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 6,9%.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
W czerwcu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen kukurydzy, ziemniaków i żywca drobiowego. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

Podobną tendencję zmian cen w czerwcu 2019 r. jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów były niższe, z wyjątkiem cen żyta, żywca wołowego i wieprzowego. W skali roku odnotowano wzrost cen wszystkich produktów.

Ceny podstawowych produktów rolnych
W czerwcu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 76,28 zł/dt, tj. o 3,5% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 11,2% więcej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (94,34 zł/dt) spadły o 1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 17,7% w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie wyniosły 70,76 zł/dt i były niższe o 6,1% w skali miesiąca, natomiast w skali roku były wyższe o 21,9%. W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 76,48 zł/dt i wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,5%), jak i w stosunku do czerwca 2018 r. (o 20,1%).

W czerwcu 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 97,28 zł/dt, tj. więcej o 9,2% niż przed miesiącem i o 73,5% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (199,81 zł) spadła o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła o 135,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W czerwcu 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,06 zł/kg) spadły zarówno w skali miesiąca (o 7,1%), jak i w skali roku (o 6,7%). Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,18 zł/kg i były wyższe zarówno w porównaniu do miesiąca poprzedniego (o 0,6%), jak i do czerwca 2018 r. (o 1,0%).

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,77 zł/kg i były niższe o 1,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o 24,5%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,85 zł, tj. więcej o 1,2% niż przed miesiącem i o 14,9% niż przed rokiem.

W czerwcu 2019 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,5 wobec 7,7 przed miesiącem), natomiast relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia pozostała bez zmian na poziomie 6,5.

Na targowiskach płacono za prosię na chów 197,69 zł/szt., tj. o 8,7% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 9,0% więcej niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,90 zł/kg i były wyższe zarówno w skali miesiąca (o 1,0%), jak i w skali roku (3,1%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 132,07 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 1,9%, natomiast w odniesieniu do czerwca 2018 r. wzrosła o 2,8%.

(rpf) / Źródło: GUS

reklama