14,4°C

reklama
reklama

Na problemy z szacowaniem strat w uprawach – prywatny rzeczoznawca

Napisał  Lip 22, 2019

W przypadku niezgadzania się z decyzją zakładu ubezpieczeń co do oszacowania strat w uprawach, poszkodowany rolnik może odwołać się od decyzji powołując swojego rzeczoznawcę – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń” - czytamy w odpowiedzi resortu rolnictwa na wniosek samorządu rolniczego dotyczącego usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych (trudności z ubezpieczeniem traw i roślin paszowych, wadliwe szacowanie szkód).

Jak poinformowało w odpowiedzi MRiRW „Szacowanie strat odbywa się przez rzeczoznawców powołanych przez dany zakład ubezpieczeń. Należy pamiętać, że poszkodowany ma prawo zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, na podstawie których zakład ubezpieczeniowy sformułował swoje stanowisko w sprawie, są to m.in. protokoły z oględzin. W przypadku niezgadzania się z decyzją zakładu ubezpieczeń, poszkodowany może powołać swojego rzeczoznawcę i na tej podstawie odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń. W przypadku uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia, pokrywa on również koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy”.

Jak czytamy dalej, „MRiRW podpisało w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację projektu pt.: Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem szerszej konstrukcji systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie.

Powyższe cele osiągnie się w trzyletnim okresie, realizując w nim trzy zadania, których wspólną częścią będzie proces stopniowego dochodzenia do nadającego się do praktycznego wdrożenia zestawu pięciu produktów ubezpieczeniowych. Będzie on składał się z aktualizacji bieżącej oferty, instrumentów stabilizowania przychodów, ubezpieczania nadwyżek i dochodów, kontraktów indeksowych oraz alternatywnych schematów subsydiowania krajowych ubezpieczeń rolnych”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj