fbpx
Najnowszy raport IUNG: susza objęła wszystkie województwa i uprawy fotolia

Najnowszy raport IUNG: susza objęła wszystkie województwa i uprawy

Napisał  Sie 05, 2019

W okresie od 1 czerwca do 31 lipca br. susza rolnicza wystąpiła na terenie wszystkich województw i objęła wszystkie uprawy. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Lubuskim i w Wielkopolsce – tu notuje się największy deficyt wody.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 mm w stosunku do poprzedniego okresu.aNajwiększy deficyt wody w badanym okresie notowano ponownie na obszarze Pojezierza Lubuskiego, a obecnie obszar ten został jeszcze znacznie poszerzony o Pojezierze Wielkopolskie oraz o Nizinę Wielkopolską. Na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -279 mm.

Bardzo niskie wartości KBW notowane są również na terenie południowej części Niziny Śląskiej oraz na Wzniesieniach Łódzkich wynoszące od -240 do -259 mm. Na przeważającym obszarze kraju notowane są także niskie wartości KBW od -160 do – 239 mm. Jedynie we wschodniej części Pobrzeża Południowobałtyckiego i w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na południowych krańcach kraju wartości KBW są nieco wyższe i wynoszą od -100 do –159 mm.

W badanym okresie największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 2231 gminach Polski (90,07% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57,23% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach:

 • kukurydzy na kiszonkę - odnotowano ją w 2231 gminach Polski (90,07% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57,23% gruntów ornych.
 • krzewów owocowych - wystąpiła w 2149 gminach Polski (86,76% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 522 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 61,36% gruntów ornych.
 • roślin strączkowych - odnotowano ją w 2104 gminach Polski (84,94% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 554 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 56,166% gruntów ornych.
 • warzyw gruntowych - wystąpiła w 1866 gminach Polski (75,33 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 613. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 43,55% gruntów ornych.
 • tytoniu wystąpiła w 1834 gminach Polski (74,04 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 598. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 48,70% gruntów ornych.
 • zbóż jarych - odnotowano ją w 1833 gminach Polski (74,00% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 336 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 42,88% gruntów ornych.
 • truskawek - odnotowano ją w 1623 gminach Polski (65,52% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 490. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 35,32% gruntów ornych.
 • chmielu - wystąpiła w 1602 gminach Polski (64,68 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 830 gmin. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 33,94% gruntów ornych.
 • zbóż ozimych - wystąpiła w 1601 gminach Polski (64,63% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 287 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 32,63% gruntów ornych.
 • ziemniaka - wystąpiła w 1580 gminach Polski (63,79 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 940 gmin. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 33,47% gruntów ornych.
 • drzew owocowych - wystąpiła w 1466 gminach Polski (59,18% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 560. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 28,00% gruntów ornych.
 • buraka cukrowego - wystąpiła w 1067 gminach Polski (43,08% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 843 gminy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 15,82% gruntów ornych.W ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano bardzo duży deficyt wody. Jest to kolejny już okres z niedoborem wody dla roślin uprawnych. Deficyt wody na wielu obszarach kraju powiększył się od 20 do 30 mm, a w niektórych terenach nawet o ponad 40 mm. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania, podobnie jak 10 dni temu, nastąpił znaczny wzrost liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wzrost ten wynosił od 287 gmin w przypadku zbóż ozimych po 940 w uprawach ziemniaka.

(rpf) jp / Źródło: IUNG

Udostępnij:

Skomentuj