fbpx

Jak kształtowały się ceny produktów rolnych w lipcu 2019 roku

Napisał  Sie 21, 2019

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lipcu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,6%, natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 3,9%.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

W lipcu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen ziemniaków oraz żywca wołowego i drobiowego. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen pszenicy, jęczmienia i żywca wołowego.

Podobną tendencję zmian cen w lipcu 2019 r. jak w skupie odnotowano także na targowiskach.

W skali miesiąca ceny większości produktów były niższe, z wyjątkiem cen ziemniaków i prosiąt na chów. Ceny żywca wieprzowego pozostały na tym samym poziomie co przed miesiącem. W skali roku natomiast odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego.

Ceny ważniejszych produktów rolnych
W lipcu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 67,58 zł/dt, tj. mniej o 11,4% niż przed miesiącem i o 2,5% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (93,11 zł/dt) spadły o 1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 15,0% w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie wyniosły 57,83 zł/dt i były niższe o 18,3% w skali miesiąca, natomiast w skali roku były wyższe o 3,2%. W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 75,00 zł/dt i spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 1,9%), natomiast wzrosły w stosunku do lipca 2018 r. (o 15,6%).

W lipcu 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 108,82 zł/dt, tj. więcej o 11,9% niż przed miesiącem i o 98,1% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (203,51 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 1,9%), jak i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 102,6%).

W lipcu 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,22 zł/kg) wzrosły o 2,7% w skali miesiąca, natomiast w skali roku spadły o 3,1%. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,38 zł/kg i były niższe zarówno w porównaniu do miesiąca poprzedniego (o 11,1%), jak i do lipca 2018 r. (o 7,3%).

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,64 zł/kg i były niższe o 2,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o 20,4%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,85 zł, tj. cena pozostała bez zmian jak przed miesiącem, natomiast wzrosła o 14,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W lipcu 2019 r. zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,5), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (6,5) pozostały na takim samym poziomie jak przed miesiącem. Na targowiskach płacono za prosię na chów 203,41 zł/szt., tj. więcej o 2,9% mniej niż przed miesiącem i o 11,2% niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 4,04 zł/kg i były wyższe zarówno w skali miesiąca (o 3,5%), jak i w skali roku (2,7%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 130,16 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 1,4%, natomiast w odniesieniu do lipca 2018 r. wzrosła o 0,7%.

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj

Rolnictwo to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Z tego względu osoby działające na tym obszarze ciągle spotykają jakieś zmiany, za którymi samemu niekiedy trudno nadążyć. Właśnie w tym celu powstał portal rolniczy Okiem Rolnika. Udostępniamy wieści dotyczące najbardziej interesujących tematów, sprawdzamy otrzymane informacje oraz kondensujemy je w artykuły, które w przystępny sposób dostarczają wiadomości rolnikom. Dzięki temu nie muszą szukać tekstów na innych portalach niezwiązanych z tym obszarem. Wystarczy, że wejdą na naszą stronę - Okiem Rolnika to rzetelne źródło wszystkich informacji, które pojawiają się w obszarze rolnictwa.

Okiem Rolnika - Twoje źródło wiadomości rolniczych

Portal Okiem Rolnika tworzą osoby, którzy zbierają wiadomości z Polski i innych krajów dotyczące interesujących treści. Śledząc naszą stronę, będziesz na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami w prawie, zmianami na rynkach, spadkami i wzrostami wynagrodzeń, dofinansowań oraz cen produktów bądź sprzętu, chorobami atakującymi rośliny oraz zwierzęta, a także wpływie sytuacji politycznej na polskie i zagraniczne rolnictwo. Ponadto udostępniamy informacje na temat aktualnych wydarzeń.

Dostarczamy również wiedzy początkującym, jak i doświadczonym rolnikom w zakresie wielu różnych kwestii, jak uprawa roli, hodowla zwierząt, skup płodów rolnych, użytkowanie maszyn czy dofinansowania systemów montowanych w gospodarstwach. Z nami nie musisz obawiać się żadnego tematu - wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na portalu Okiem Rolnika. Dbają o to osoby z pasji do rolnictwa.

Nie ograniczamy się jednak jedynie do tematów okołorolniczych. Na naszym portalu znajdziesz także teksty dotyczące zdrowia i wpływu różnych składników na organizmy zwierząt oraz ludzi, motoryzacyjnych nowinek czy innowacji z zakresu elektroniki. Połączenie wielu różnych tematów sprawia, że Okiem Rolnika ma nie tylko charakter informacyjny, ale również dydaktyczny oraz rozrywkowy.