16.9°C

Odszkodowanie dla rolników, którym bezpodstawnie odebrano zwierzęta fot. Paweł Pąk

Odszkodowanie dla rolników, którym bezpodstawnie odebrano zwierzęta

Napisał  Wrz 16, 2019

W związku z konsultacjami poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, samorząd rolniczy przedstawił swoją opinię do nowelizacji ustawy, która zakłada uzupełnienie jej o brakujące przepisy w zakresie procedury zwrotu czasowo odebranych zwierząt ich właścicielom w przypadkach, gdy odebranie zwierząt było bezpodstawne.

Zaproponowane rozwiązania mają wyeliminować w znacznym stopniu rażącą niesprawiedliwość wynikającą z aktualnego kształtu ustawy, która obciąża właściciela odebranych zwierząt kosztami czasowego odebrania także w sytuacji, kiedy został on uniewinniony.

Dodanie do obecnych przepisów wymogu poddania się przez podmiot przyjmujący zwierzęta na czasową opiekę, pod nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii, jest jak najbardziej zasadne biorąc pod uwagę dobro zwierząt.

Przedłużenie czasu na wniesienie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji o czasowym odebraniu zwierząt z 3 dni do 7-miu również jest bardzo dobrym rozwiązaniem dającym realne możliwości dla właścicieli zwierząt do obrony ich własności.

Odnośnie dodania w art. 7. ust. 9 dotyczącego opóźnień w zwrocie zwierzęcia w przypadku zwierząt gospodarskich, należałoby pokryć rolnikowi straty, jakie poniósł za cały okres od dnia odebrania mu zwierząt.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama