Wydrukuj tę stronę
Nabór wniosków na świadczenie usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich dobiega końca fot. Paweł Pąk

Nabór wniosków na świadczenie usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich dobiega końca

Napisał  Wrz 16, 2019

W dniu 30 września 2019 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

Planowany termin stosowania powyższej pomocy przez ARiMR to 1 stycznia ‐ 31 grudnia 2020 r.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

(rpf) jp / Źródło: ARiMR