fbpx
Wydrukuj tę stronę

Znamy wysokość stawek płatności bezpośrednich

Napisał  Paź 01, 2019

30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 r. wyniesie 15,2 mld złotych (o około 0,4 mld zł więcej niż w 2018 r.).

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

Jednolita płatność obszarowa:471,64 zł/ha
Płatność za zazielenienie:
316,54 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika: 165,10 zł/ha
Płatność dodatkowa:
184,98 zł/ha
Płatność do bydła:
302,77 zł/szt.
Płatność do krów:
387,29 zł/szt.
Płatność do owiec:
104,08 zł/szt.
Płatność do kóz:
51,95 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha):
765,80 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha):
382,90 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych:
463,71 zł/ha
Płatność do chmielu:
2 054,33 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych:
1 110,09 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych:
1 524,18 zł/ha
Płatność do pomidorów:
2 250,81 zł/ha
Płatność do truskawek:
1 136,95 zł/ha
Płatność do lnu:
569,14 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych:
135,44 zł/ha
Płatność do tytoniu – Virginia:
3,28 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń:
2,31 zł/kg

Czytaj również: „Dopłaty bezpośrednie: polski rolnik dostaje mniej niż Niemiec, Grek czy Holender

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: