17.4°C

Rynek mleka: od sierpnia utrzymuje się trend wzrostowy cen fot. Paweł Pąk

Rynek mleka: od sierpnia utrzymuje się trend wzrostowy cen

Napisał  Lis 06, 2019

Od początku bieżącego roku utrzymująca się tendencja spadkowa ceny mleka została zahamowana i trend wzrostowy utrzymuje się od sierpnia.

Ceny mleka w skupie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 131,26zł/hl i była o 0,5% wyższa niż w sierpniu 2019 r., ale o 1,1% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie styczeń –wrzesień średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 134,59 zł/hl i była i 1,5% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. We wrześniu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego – 121,09zł/hl, łódzkiego – 121,91 zł/hl, świętokrzyskiego – 124,23zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 137,35zł/hl, dolnośląskim – 133,72zł/hl, oraz opolskim – 133,71zł/hl.

Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń–sierpień 2019 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2156,9 mln litrów, tj. o 0,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W przeciągu ośmiu miesięcy 2019 r. wyprodukowano 229,9 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 0,3% mniej niż w roku 2018.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie styczeń–sierpień 2019 roku osiągnęła poziom 151,4 tys. Ton, tj. O 1,1% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W ciągu ośmiu miesięcy 2019 r. zmniejszono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 4,6%, tj. Do 113,0 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 o 13% i ukształtowała się na poziomie 26,7 tys. ton.

Ceny artykułów mleczarskich

W sierpniu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 17,10 zł/kg i była o 2,0% niższa niż w lipcu oraz o 29,6% niższa niż w analogicznym okresie 2018 roku. W okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku średnio na masło w blokach płacono 18,69 zł/kg i było to o 14,7 % mniej niż w roku 2018.

Za ser Gouda w ósmym miesiącu 2019 r. przetwórcy otrzymywali 14,38 zł/kg tj. o 1,4% więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 2,6% więcej niż w sierpniu 2018 roku. W okresie ośmiu miesięcy 2019 roku ser Gouda zbywano po 14,34 zł/kg, tj. O 6,6% drożej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w sierpniu ukształtowała się na poziomie 8,94 zł/kg tj. o 1,9% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 36,9 % więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń–sierpień 2019 roku średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 8,23 zł/kg i była o 28,6% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Skup mleka w Unii Europejskiej

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. skup był o 0,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku i wyniósł 10 7941,9 tys. ton. Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8074,8 tys. Ton mleka, tj. o 1% więcej niż w lipcu 2018 r., stanowi to 61,3% całego mleka skupionego w UE.

(rpf) jp / Źródło: Polska Federacja Hodowców Bydła

reklama