-13.2°C

Producenci wyrabiający wino muszą pamiętać o obowiązkowym numerze EP

Napisał  Lis 27, 2019

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, ubiegający się o wpis do ewidencji prowadzonej przez KOWR, zobowiązani są do uzyskania numeru EP nadawanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od dnia 1 października 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz. U. 2019, poz. 1824), które zmieniają ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), a tym samym nakładają obowiązek posiadania numeru EP poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR.

Zgodnie z brzmieniem zmienionego art. 5 ust. 5 ustawy o KSEP: „w niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów”.

Oznacza to, że od dnia 1 października 2019 r. producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium RP, ubiegający się o wpis do ewidencji prowadzonej przez DG KOWR zobowiązani są do uzyskania numeru EP nadawanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia