25.6°C

Na rynku mleka cały czas utrzymuje się trend wzrostowy fot. Adobe Stock

Na rynku mleka cały czas utrzymuje się trend wzrostowy

Napisał  Gru 09, 2019

Od początku 2019 roku utrzymująca się tendencja spadkowa ceny mleka została zahamowana w sierpniu i utrzymuje się do chwili bieżącej.

W okresie od stycznia do października 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (500,3 mln l), kujawsko–pomorskiego (298,8 mln l), mazowieckiego (249,5 mln l) oraz wielkopolskiego (232,6 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1433,9 mln l).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w październiku 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 132,95 zł/hl i była o 1,3% wyższa niż we wrześniu 2019 r., ale o 3,1% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie dziesięciu miesięcy bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 134,43 zł/hl i była o 1,0% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W październiku 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego – 119,11 zł/hl, śląskiego – 122,31 zł/hl, podkarpackiego – 124,13 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 138,99 zł/hl, dolnośląskim – 136,10 zł/hl oraz warmińsko-mazurskim – 134,94 zł/hl.

Produkcja artykułów mleczarskich
W okresie od stycznia do września wyprodukowano 2417,2 mln l mleka spożywczego i było to o 0,2% więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. W okresie dziewięciu miesięcy 2019 r. wyprodukowano 258,7 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 0,2% więcej niż w roku 2018.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie styczeń–wrzesień bieżącego roku osiągnęła poziom 169,1 tys. ton, tj. o 1,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. ograniczono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 3,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r tj. Do 124,3 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 o 14,7% i ukształtowała się na poziomie 29,2 tys. ton.

Ceny artykułów mleczarskich
We wrześniu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 17,93 zł/kg i była o 4,9% wyższa niż w sierpniu 2019 roku, ale o 29,4% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie od stycznia do września średnia cena masła w blokach wynosiła 18,60 zł/kg i była o 16,1% niższa niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Za ser Gouda w dziewiątym miesiącu 2019 r. przetwórcy otrzymywali 14,37 zł/kg tj. o 0,1% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 0,4% mniej niż we wrześniu 2018 roku. W okresie od stycznia do września 2019 roku średnia cena sera Gouda wynosiła 14,35 zł/kg i była o 5,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku we wrześniu ukształtowała się na poziomie 9,17 zł/kg tj. o 2,6% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 39,2% więcej niż przed rokiem. W okresie dziewięciu miesięcy średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 8,33 zł/kg i była o 29,8% wyższa niż w tym samym okresie 2018 roku.

(rpf) jp / Źródło: PFHB

reklama