fbpx
Nadzór nad polowaniami na dziki nie leży w kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej fotolia

Nadzór nad polowaniami na dziki nie leży w kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej

Napisał  Gru 13, 2019

Nadzór i kontrola nad prawidłowością wykonywania polowań na dziki w określonych obwodach łowieckich należy do dzierżawców tych obwodów. Są nimi koła łowieckie stanowiące podstawową jednostkę organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego – wyjaśnia Główny Lekarz Weterynarii.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zagadnień właściwości w zakresie nadzoru i kontroli prawidłowości wykonywania polowań na dziki, Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że dla prowadzenia gospodarki zasobami zwierzyny łownej obszar terytorium Polski został podzielony na obwody łowieckie, którymi zarządzają ich dzierżawcy.

„Dzierżawcami obwodów łowieckich są koła łowieckie stanowiące podstawową jednostkę organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego. Wszelkie zagadnienia dotyczące: organizacji kół łowieckich, kontroli ich działalności oraz obowiązków członków kół łowieckich stanowią problematykę bezpośrednio należącą do sfery kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska.

Zatem wykonywanie polowań w tym polowań na dziki, nie stanowi czynności podlegających bezpośredniemu nadzorowi organów Inspekcji Weterynaryjnej. Obowiązujące prawo nie przewiduje także obecności przedstawicieli tej instytucji w trakcie ich wykonywania, w szczególności w zakresie postępowania w łowisku. Z tego względu informacje o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących bioasekuracji w trakcie polowań na dziki winny być przekazywane bezpośrednio do właściwego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego.

Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii, Organy Inspekcji Weterynaryjnej w związku z szerzeniem się wirusa afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików jako gatunku zwierząt odpowiedzialnego za rozprzestrzenianie się tej choroby w środowisku naturalnym, dokładają wszelkich starań, aby prowadzone polowania były jak najbardziej efektywne oraz spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa biologicznego. W tym zakresie współpracują z kołami łowieckimi, myśliwymi niezrzeszonymi oraz leśniczymi. W kierowanej do nich korespondencji wielokrotnie wskazywano zasady prawidłowej bioasekuracji myśliwego.

Prowadzone są również szkolenia mające na celu przybliżenie oraz podkreślenie wagi zagadnień prawidłowej bioasekuracji w trakcie oraz po pobycie w łowisku, oraz szkolenia dotyczące metodyki pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Ponadto Inspekcja Weterynaryjna od lat dokonuje zakupów przenośnych chłodni w celu wykorzystania przez myśliwych do przechowywania tusz dzików do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych”.

(rpf) jp / Źródło: GIW

Udostępnij:

Skomentuj