fbpx
Zatrudniali nielegalnie cudzoziemców w zakładach mięsnych fot. Morski Oddział Straży Granicznej

Zatrudniali nielegalnie cudzoziemców w zakładach mięsnych

Napisał  Gru 22, 2019

Agencja pracy w Gdańsku prowadzona przez obywateli Ukrainy zatrudniała nielegalnie 155 cudzoziemców – wynika z kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariusze Straży Granicznej. Prowadzący firmę powierzali pracę głównie swoim rodakom.

– Liczne nieprawidłowości związane z powierzaniem cudzoziemcom pracy wykryli w agencji funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku. Cudzoziemcy byli kierowani jako pracownicy nisko wykwalifikowani głównie do dużych zakładów przetwórstwa mięsa – informuje Morski Oddział Straży Granicznej.

Funkcjonariusze straży granicznej przeanalizowali dokumentację związaną z powierzeniem pracy 163 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy i Mołdawii. Okazało się, że 155 z nich wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Praca bez odpowiedniego zezwolenia i zawartej umowy to główne naruszeniem, dodatkowo przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców - w 148 przypadkach urzędu pracy i w 22 wojewody.

W 4 przypadkach pracodawca przekazał nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po odniesieniu się przedsiębiorcy do protokołu z kontroli.

(rpf) pp / Źródło: MOSG

Udostępnij: