fbpx

Grypa ptaków na fermie drobiu w Rumunii

Napisał  Sty 16, 2020

Rumunia jest czwartym państwem Unii Europejskiej, w którym wystąpiła grypa ptaków. Ognisko choroby zostało wykryte w północno-zachodniej części tego państwa.

Władze Rumunii powiadomiły Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) o ognisku choroby na komercyjnej fermie drobiu utrzymującej 18,7 tysięcy ptaków. Badania laboratoryjne potwierdziły wirusa podtypy H5N8. Gospodarstwo zlokalizowane jest w okręgu Marmarosz w północno–zachodniej Rumunii. Trwa likwidacja pozostałych na fermie 7,5 tys. ptaków, które nie padły jeszcze w wyniku zakażenia wirusem.

Sytuacja epizootyczna w Europie staje się coraz bardziej niebezpieczna. Od momentu zgłoszenia przez Polskę pierwszego ogniska HPAI w dniu 31 grudnia 2019 roku, wirus grypy ptaków o wysokiej zjadliwości pojawił się już na terenie czterech państw członkowskich Unii Europejskiej: Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Najwyższą liczbę przypadków zachorowań potwierdziła Polska. Pozostałe trzy kraje na chwilę obecną (stan na dzień 14 stycznia 2020 roku), zgłosiły do OIE po jednym ognisku HPAI. Na Węgrzech i w Rumunii wirus został po raz pierwszy zdiagnozowany w komercyjnych gospodarstwach utrzymujących drób, natomiast powiadomienie ze Słowacji dotyczyło kur z chowu przyzagrodowego.

Przypominamy, że w krajach dotkniętych HPAI wdrażane są procedury zwalczające i ograniczające dalsze rozprzestrzenianie wirusa do czego zobowiązuje w takiej sytuacji prawo unijne, w tym ustanawiane są obszary zapowietrzone i zagrożone wokół dotkniętych chorobą gospodarstw drobiarskich.

Zasięg tych obszarów jest następujący: obszar zapowietrzony - o minimalnym promieniu 3 kilometrów wokół gospodarstwa; obszar zagrożony - o minimalnym promieniu 10 kilometrów wokół gospodarstwa (wraz z obszarem zapowietrzonym). Na obszarach tych stosuje się zaostrzone środki kontrolne, między innymi, ograniczenia w transporcie żywym drobiem, jajami wylęgowymi i produktami pochodzenia zwierzęcego. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami unijnego prawa ograniczenia w przemieszczaniu i handlu drobiem żywym oraz produktami drobiarskimi na terenie Unii Europejskiej podlegają zasadzie „regionalizacji”.

Zakres granic obszarów wysokiego ryzyka ustanowionych przez państwa członkowskie dotknięte HPAI publikowany jest i aktualizowany na bieżąco w decyzjach wykonawczych Komisji Europejskiej. Taką procedurę legislacyjną stosuje się w celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w wewnątrzwspólnotowej wymianie handlowej oraz uniknięcia wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu. W załącznikach do Decyzji KE określa się na poziomie Unii obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione w każdym z państw unijnych, w którym występuje HPAI oraz czas trwania ograniczeń w tych strefach.

(rpf) jp / Źródło: KIPDiP

Udostępnij: