3.2°C

Jak rozwiązać problem z odbiorem folii rolniczej

Napisał  Sty 20, 2020

Firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać, a jednocześnie rolnicy wskazują na niewielkie zainteresowanie gmin programami odbioru odpadów rolniczych. Być może ma to związek ze zbyt niską stawką dopłaty do utylizacji.

Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Klimatu o rozwiązanie problemu odbioru odpadowej folii rolniczej. Obecnie bowiem sytuacja przedstawia się bardzo nieciekawie - firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać i prawdopodobnie bezskuteczne też będą działania gmin w zakresie programu zbierającego odpady foliowe.

Równocześnie od 1 stycznia 2020 roku weszły obowiązki w zakresie rejestracji w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych gospodarstw o powierzchni powyżej 75 ha, co może spowodować, że będzie automatycznie egzekwowany obowiązek zagospodarowania folii odpadowej i plastiku w tych gospodarstwach.

W związku z tym samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie przepisów zobowiązujących podmioty sprzedające folię rolniczą lub towary w opakowaniach foliowych i plastykowych (big bagi, worki po nawozach itp.) do odbioru zużytej folii.

Jednocześnie w związku z informacjami napływającymi od rolników o niewielkim zainteresowaniu gmin programami odbioru folii rolniczych, samorząd zwrócił się o przedstawienie informacji, jaka jest rzeczywiście skala zainteresowania gmin tym tematem. Być może problemem jest zbyt niska stawka dopłaty do utylizacji.

(rpf) jp / Źródło: KRIR