3.9°C

Rosja rozszerza ograniczenia importowe dla polskiego drobiu fotolia

Rosja rozszerza ograniczenia importowe dla polskiego drobiu

Napisał  Lut 05, 2020

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, w związku z wystąpieniem na terytorium Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, wprowadziła od dnia 28 stycznia 2020 r. czasowe ograniczenia wwozu polskiego drobiu.

Zakaz importu dotyczy województw lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Są to następujące towary:

- żywy drób i jaja wylęgowe;

- mięso drobiowe, gotowe produkty drobiowe, wszelkiego rodzaju produkcja drobiowa zawierająca w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;

- pasze i dodatki paszowe przeznaczone dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);

- będący w użyciu sprzęt, przeznaczony do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu;

- tranzyt żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji.

Jednocześnie w przypadku wwozu wyżej wymienionych produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie.

Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać poświadczony podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia.

Z powyższego wynika, że strona rosyjska rozszerzyła zakaz wwozu mięsa drobiowego, produktów drobiowych oraz pasz również na te województwa, które z powodu wystąpienia grypy ptaków w 2016 roku są do chwili obecnej objęte zakazem wwozu do Rosji żywego drobiu i jaj wylęgowych.

Jednocześnie z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy.

Do dnia 4 lutego 2020 roku strona rosyjska zezwoliła na wwóz produkcji drobiowej z Polski z towarzyszeniem świadectw zdrowia, wydanych bez wprowadzenia stosownego zapisu.

(rpf) jp / Źródło: GIW