23.9°C

Problematyczna definicja prawna kopalin w działalności rolniczej fot. Paweł Pąk

Problematyczna definicja prawna kopalin w działalności rolniczej

Napisał  Lut 28, 2020

Problem uznawania przez właściwe organy robót ziemnych na gruntach rolnych jako „wydobycie kopaliny” jest coraz częściej sygnalizowany w środowiskach rolniczych na terenie całego kraju.

Szacuje się, że takich postępowań jest w skali kraju kilkaset, a znaczna część postępowań była w przeszłości umarzana. Wynika to z aktualnej definicji kopaliny, a właściwie z zapisu art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze tj. „- kopaliną wydobytą – jest całość kopaliny odłączonej od złoża”, przy odejściu w doktrynie od wcześniej uznawanego kryterium przydatności gospodarczej takiej [wydobytej] kopaliny.

W tej sytuacji, literalnie, nawet wykonanie wykopu pod urządzenia melioracji wodnych, może być uznane jako odłączenie kopaliny od złoża. Takie podejście należy uznać jako zbyt daleko idące, często ze szkodą dla działalności rolniczej. Równocześnie, np. niwelacja z podwyższeniem terenu bez „odłączenia” od złoża nie będzie uznana jako wydobycie kopaliny i to w sytuacji, gdy realny zakres ingerencji w profil glebowy może być nieporównanie większy. W istocie, z punktu widzenia prowadzenia gospodarki rolnej, konieczne jest doprecyzowanie istoty i zakresu „odłączenia” od złoża, np. z czasowym przemieszczeniem, w celu wykonania innych robót ziemnych o charakterze rekultywacyjnym.

O doprecyzowanie definicji kopalin w ustawie Prawo geologiczne i górnicze zwrócił się do Ministra Klimatu samorząd rolniczy.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama