14,1°C

reklama
reklama

GUS: Wyższe ceny skupu produktów rolnych w lutym 2020

Napisał  Mar 20, 2020

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w lutym 2020 roku w odniesieniu do miesiąca poprzedniego o 1,5% oraz w porównaniu z lutym ubiegłego roku o 7,5%.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

W lutym 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych przy jednoczesnym spadku cen żyta, jęczmienia, pszenżyta i owsa. Na targowiskach spadły ceny większości produktów rolnych z wyjątkiem cen jęczmienia i pszenżyta. Ceny pszenicy ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w styczniu br.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w lutym 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów rolnych. Wyjątek stanowiły ceny ziemniaków i trzody chlewnej na obu rynkach oraz ceny żywca wołowego i drobiu (w skupie).Ceny ważniejszych produktów rolnych w lutym 2020 r.

Za pszenicę w skupie płacono 73,71 zł/dt, tj. o 2,1% więcej niż przed miesiącem, w transakcjach targowiskowych cena była zbliżona do notowań przed miesiącem i wyniosła 87,32 zł/dt.

Ceny żyta zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadły odpowiednio o 5,8% (55,68 zł/dt) i o 1,3% (68,72 zł/dt).

W lutym br. za ziemniaki w skupie płacono średnio 82,61 zł/dt, tj. o 2,8% więcej niż w poprzednim miesiącu. Na targowiskach natomiast cena spadła o 0,8% i wyniosła 203,81 zł/dt.

W skali miesiąca ceny skupu żywca wołowego (6,49 zł/kg) wzrosły o 0,8%. Na targowiskach ceny tego żywca (6,78 w zł/kg) były niższe o 0,7% niż w styczniu br.

Ceny żywca wieprzowego w skupie w lutym 2020 r. kształtowały się na poziomie 6,27 zł/kg i były wyższe o 5,1% niż przed miesiącem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,14 zł, tj. o 1,9% mniej niż przed miesiącem.

W lutym 2020 r. ceny drobiu w skupie (3,80 zł/kg) wzrosły o 0,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 137,38 zł, tj. o 0,1% więcej niż w styczniu br.

W skali roku ceny pszenicy w skupie były niższe o 12,0% i o 7,3% w transakcjach targowiskowych.

Za żyto w płacono zarówno w skupie, jak i na targowiskach mniej niż przed rokiem (odpowiednio o 23,6% i o 7,5%).

W lutym br. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego cena ziemniaków w skupie wzrosła o 5,7% a w obrocie targowiskowym - o 46,6%.

W skupie ceny żywca wołowego w lutym 2020 r. były wyższe od ubiegłorocznych o 1,5%, natomiast na targowiskach odnotowano nieznaczny spadek cen (o 0,1%).

W lutym br. ceny żywca wieprzowego w stosunku do lutego 2019 r. wzrosły w skupie o 50,6%, a na targowiskach o 19,9%.

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj