17°C

Oddzielne szacowanie strat dla produkcji roślinnej i zwierzęcej dopiero po 2021 fot. Paweł Pąk

Oddzielne szacowanie strat dla produkcji roślinnej i zwierzęcej dopiero po 2021

Napisał  Maj 13, 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje obecnie zmian w sposobie liczenia strat. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie będą możliwe dopiero w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 – informuje MRiRW.

W odpowiedzi na pismo izb rolniczych, które chciały podjęcia działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie.

Resort rolnictwa poinformował, że mając na względzie długość procesu legislacyjnego, którego wymagałaby wnioskowana zmiana, stosowne działania zostaną podjęte w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 r.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

reklama