fbpx
KRIR: Nierówne traktowanie rolników w przepisach o tarczy antykryzysowej fot. MR

KRIR: Nierówne traktowanie rolników w przepisach o tarczy antykryzysowej

Napisał  Maj 28, 2020

W związku z pojawiającymi się sygnałami od rolników dotyczącymi nierównego traktowania w rozwiązaniach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań w tej sprawie.

Rolnicy, w zależności od interpretacji stosowanej przez różne organy administracji, w niektórych przypadkach traktowani są tak jak przedsiębiorcy, w innych zaś odmawia im się takiego statusu.

Przykładowo, rolnikom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ww. ustawy, właściwe organy odmawiają jej przyznania, z uwagi na okoliczność, że do rolników takich nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). Tymczasem wielu rolników zatrudnia pracowników i odprowadza za nich składki do ZUS (obok składek do KRUS opłacanych za siebie).

Co więcej, na mocy ustawy - Prawo przedsiębiorców, rolnicy nie zostali pozbawieni statusu przedsiębiorców. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ale nie oznacza to, że rolnicy nie są przedsiębiorcami, a wykonywana przez nich działalność - nie jest działalnością gospodarczą. Wprost przeciwnie, rolnicy są przedsiębiorcami, nie stosuje się jednak do nich Prawa przedsiębiorców (w szczególności nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Pomimo to, właściwe organy odmawiają rolnikom przyznawania pomocy, która ma przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19, a która jest przyznawana innym przedsiębiorcom.

W związku z tym izby rolnicze zwróciły się do premiera o dokonanie zmian wprowadzonych przepisów, w taki sposób, by pomoc mogła być przyznawana także rolnikom, zwłaszcza takim, którzy tworzą i utrzymują miejsca pracy, zatrudniając pracowników. Taka pomoc jest tym bardziej niezbędna, bowiem rolnicy, oprócz negatywnych skutków wywołanych przez COVID-19, borykają się także z problemem suszy, negatywnie wpływającym na uprawy rolne.

(rpf) Źródło: KRIR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!