17°C

Zalesianie: Można już składać wnioski fot. Paweł Pąk

Zalesianie: Można już składać wnioski

Napisał  Cze 01, 2020

Z dniem 1 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków na „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.

O wsparcie na zalesienie mogą ubiegać się zarówno rolnicy, jak i jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie może być złożony osobiście, przez upoważnioną osobę, wysłany pocztą listem poleconym lub złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. W przypadku tego ostatniego rozwiązania wniosek powinien:
1. być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2. zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument. Wnioski oraz załączniki do wniosków mogą być składane w postaci pliku w następującym formacie: JPEG, PDF, XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF.

Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2020 r.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

reklama