14,1°C

reklama
reklama
W tym roku Powszechny Spis Rolny fot. MG

W tym roku Powszechny Spis Rolny

Napisał  Cze 08, 2020

Główny Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał w tym roku Powszechny Spis Rolny. Będzie on prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest obowiązkowy. Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne:
- osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
- osób prawnych;
- jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Powszechny Spis Rolny ma na celu:
- dostarczenie źródła informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
- analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020 (ostatni spis rolny w Polsce dokonany był w 2010 r.),
- wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie - Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie za pomocą trzech kanałów:
1. Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
2. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
3. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Jak podaje GUS, dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w gminnych biurach spisowych zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy, w celu dokonania samospisu.

Podczas spisu będzie należało udzielić takich informacji jak:
- osoba kierujące gospodarstwem rolnym,
- położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
- osobowość prawna,
- typ własności użytków rolnych,
- rodzaj użytkowanych gruntów,
- powierzchnia zasiewów według upraw,
- zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
- pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
- rodzaju budynków gospodarskich.

Źródło: spisrolny.gov.pl

Udostępnij:

Skomentuj