-13.2°C

Dotacje przedmiotowe: Pomoc finansowa z budżetu państwa w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych fot. KP

Dotacje przedmiotowe: Pomoc finansowa z budżetu państwa w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych

Napisał  Cze 10, 2020

W przypadku wykrycia w gospodarstwie niektórych agrofagów kwarantannowych, możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową z budżetu państwa na pokrycie poniesionych strat oraz kosztów zwalczania tych organizmów szkodliwych w ramach tzw. dotacji przedmiotowych.

W ramach dotacji możliwe jest ubieganie się o pomoc w zakresie:

- pokrycia strat wynikających z wystąpienia bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawca choroby - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) lub bakterii Ralstonia solanacearum (sprawca choroby – śluzaka) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka lub na ziemniaki inne niż sadzeniaki lub wirusa wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka,

- pokrycia kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia agrofagów kwarantannowych.

Wnioski o udzielenie i wypłacenie dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w każdej jednostce Inspekcji.

W 2019 r. złożonych zostało 10 takich wniosków, dla których Główny Inspektor wydał decyzje przyznające pomoc na łączną kwotę przeszło 2,3 mln zł. Zróżnicowanie kwot dotacji w poszczególnych latach wynika z liczby i wartości złożonych wniosków.

(rup) rp / Źródło: PIORIN

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia