27.8°C

partnerzy:

reklama
Będzie odpowiedź na czeskie zarzuty w sprawie rzekomych nieprawidłowości dotyczących polskich jaj fotolia

Będzie odpowiedź na czeskie zarzuty w sprawie rzekomych nieprawidłowości dotyczących polskich jaj

Napisał  Lip 18, 2016

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie stosowne działania w kierunku wyjaśnienia zarzutów ze strony Republiki Czech dotyczących rzekomych nieprawidłowości w oznakowaniu polskich jaj.

Sprawa dotyczy partii 160 tysięcy jajek, które zostały skontrolowane przez czeskie służby weterynaryjne na początku lipca br.

Działania wyjaśniające MRiRW dotyczyć będą również szeregu innych zarzutów związanych z eksportem polskiej żywności do Republiki Czech, między innymi mają być odpowiedzią na kwestionowanie jakości i bezpieczeństwa naszej żywności przez ministra rolnictwa Mariana Jureczka. Przypomnijmy, że minister Jureczek w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej poddał w wątpliwość bezpieczeństwo polskiej żywności oraz zarzucił stronie polskiej stosowanie cen dumpingowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Polski nasza żywność jest kontrolowana zgodnie ze standardami, a przypadki nieprawidłowości, które, choć nie powinny, zdarzają się w całej Unii Europejskiej, powinny być rzetelnie wyjaśniane przez właściwe służby. Niedopuszczalne jest upowszechniane negatywnych opinii o produktach przed dokładnym zbadaniem każdego przypadku przez odpowiednie inspekcje polskie i czeskie oraz rzetelnym ustaleniu stanu faktycznego. Przekazanie informacji o zaobserwowanych nieprawidłowościach do opinii publicznej powinno nastąpić dopiero po dokładnym zbadaniu sprawy, wówczas, gdy możliwe jest przekazywanie faktów, a nie podejrzeń i niesprawdzonych informacji.

Niestety, strona czeska bardzo często nie stosuje się do tej zasady. Od 2012 roku Republika Czeska regularnie kwestionuje w mediach jakość i bezpieczeństwo polskiej żywności dostarczanej na swój rynek.

W sprawie doniesień, jakoby polskie jaja sprzedawane do Czech były niewłaściwej jakości, są bezzasadne. Uzasadniają to wyniki licznych kontroli Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej (FVO), nie wskazujące na jakiekolwiek uchybienia w zakresie utrzymania zwierząt, ich żywienia oraz leczenia. Przeprowadzona w Polsce w ubiegłym roku kontrola Inspektorów FVO oceniła pozytywnie działania polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad żywnością oraz obrotem i stosowaniem leków.

W odniesieniu do zarzutu strony czeskiej na temat wygenerowania 10 powiadomień w systemie RASFF o niewłaściwej jakości zdrowotnej jaj pochodzących z Polski, należy podkreślić, że powiadomienia w systemie RASFF zostały wygenerowane, ale żadne z nich nie dotyczyło jakości jaj z Polski.

Przepisy określające podstawowe wymagania w zakresie prawa żywnościowego oraz obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie żywnością zostały określone na poziomie unijnym i obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Podmioty działające na rynku spożywczym muszą zapewnić na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, że żywność będąca w ich posiadaniu jest zgodna z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolować przestrzeganie tych wymogów.

Polska spełnia wszystkie wymagania dotyczące kontroli i monitorowania jakości artykułów rolno-spożywczych, dlatego uznaje za niezrozumiałe, powtarzające się przypadki podważania w Czechach solidnej jakości polskich produktów rolno-spożywczych.

(rpf) źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama