23.6°C

UOKIK przyjrzy się niskim cenom owoców fotolia

UOKIK przyjrzy się niskim cenom owoców

Napisał  Cze 30, 2020

Minister rolnictwa wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie zasadności utrzymujących się dramatycznie niskich cen owoców miękkich w skupie. Istnieją bowiem przypuszczenia, że doszło do zmowy cenowej i naruszenia zasady konkurencji, w szczególności w odniesieniu do agrestu.

W zakresie kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozostaje prowadzenie postępowań antymonopolowych oraz wydawanie decyzji w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, polegających m.in. na zawieraniu porozumień ograniczających konkurencję.

Dlatego minister rolnictwa zlecił UOKIK podjęcie działań mających na celu zbadanie, czy zachowania przedsiębiorców działających na rynku owoców miękkich, w tym agrestu, nie naruszają zasad konkurencji.

(rpf) rp / Źródło: KRIR

reklama