23.4°C

Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty w wyniku pandemii. Maksymalna kwota wsparcia to 7000 euro

Napisał  Lip 09, 2020

Na przełomie sierpnia i września tego roku ma zostać przeprowadzony nabór wniosków o pomoc dla tych gospodarstw, które poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Kto będzie mógł ubiegać się o to wsparcie?

Nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego pomoc została skierowana przede wszystkim do tych gospodarstw, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu – poinformował minister. Według ministra najbardziej dotyczy to producentów bydła mięsnego, drobiu, jagnięciny, a także w pewnym stopniu roślin ozdobnych.

Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych do tej pory środków z PROW 2014-2020 w wysokości 1 mld euro, ale zgodę otrzymaliśmy jedynie na alokację 1 mld złotych, czyli 2 procent środków PROW – powiedział minister. Przesunięcie środków dotyczyło tych działań, które cieszyły się małym zainteresowaniem rolników. Minister poinformował również, że około 70 proc środków z PROW 2014-2020 zostało już zakontraktowanych.

Nabór wniosków ma zostać przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r., po zakończeniu prac legislacyjnych. Planuje się, że wsparciem zostaną objęci rolnicy następujących sektorów produkcji rolnej:
- bydło mięsne (wołowina),
- krowy mleczne (krowy)
- świń (prosięta/lochy),
- owiec,
- kóz,
- drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki),
- drobiu nieśnego (produkcja jaj kur mięsnych),
- upraw roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie:
- co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
- co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy - od 1 000 zł;
- co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika od 4 500 zł;
- co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy od 1 800 zł;
- co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy od 1 000 zł;
- co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi, indyki) – od 2 200 zł;
- co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) od 2 200 zł;
- co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, kwoty wsparcia będą odpowiednio wyższe. Pomoc będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych sektorów, przy czym maksymalna kwota nie przekroczy 7 000 euro na rolnika.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

reklama