23.4°C

MRiRW planuje zmiany w działaniu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Napisał  Lip 10, 2020

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przygotowane zostały zmiany w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w ramach PROW 2014-2020.

W odniesieniu do spółek wodnych i związków spółek wodnych zmiana w tym instrumencie wsparcia została zaproponowana m.in. na wniosek spółek wodnych z województwa dolnośląskiego i polega na umożliwieniu przyznawania pomocy również spółkom wodnym lub ich związkom, w przypadku gdy do rolników należy większość zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki.

Obecnie o pomoc mogą ubiegać się wyłącznie spółki wodne, członkami których w większości są rolnicy, lub związki takich spółek.

W maju 2020 r. zarząd KRIR zaproponował wprowadzenie zmiany polegającej na obniżeniu wymaganej liczby punktów do przyznania pomocy, w przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych. Resort rolnictwa poinformował nas właśnie, że przedstawiona propozycja będzie przedmiotem analizy pod kątem możliwości jej wdrożenia, przy okazji planowanej nowelizacji rozporządzenia w związku m.in. ze zmianami PROW 2014-2020.

(rpf) kp / Źródło: KRIR

reklama