23.4°C

12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej fot. MRiRW

12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Napisał  Lip 12, 2020

12 lipca 2020 roku przypada 77. rocznica zbrodni dokonanej w 1943 roku przez niemieckich okupantów na mieszkańcach wsi Miechów, położonej w woj. świętokrzyskim. Zostali oni wymordowani w ciągu dwóch dni, w okrutny sposób, za pomoc niesioną partyzantom. Cała miejscowość została spalona.

W 2017 roku datę tych wydarzeń (12 lipca), Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił świętem państwowym – Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Święto to zostało ustanowione w hołdzie mieszkańcom polskich wsi, za ich heroiczne poświęcenie w czasie II wojny światowej.

Ma ono przypominać o patriotyzmie ludzi wsi, którzy pomagali oddziałom partyzanckim, walczyli w nich, a także nieśli pomoc osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i przesiedleniem. Wspomagali żołnierzy niezłomnych, zaopatrywali w żywność walczące oddziały i mieszkańców miast.

Podczas II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi ponosili ogromne ofiary. Byli rozstrzeliwani, wyrzucani z domostw, pozbawiani dobytku, wywożeni do obozów koncentracyjnych, sowieckich łagrów i na przymusowe roboty.

Cześć i chwała BOHATEROM!

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

reklama