23.6°C

Suszowe 2019: limit pomocy de minimis wyczerpany, ale rolnicy mają otrzymać środki fot. Paweł Pąk

Suszowe 2019: limit pomocy de minimis wyczerpany, ale rolnicy mają otrzymać środki

Napisał  Lip 15, 2020

Minister rolnictwa podtrzymuje wcześniejsze zapowiedzi o wypłacie rolnikom należnych środków za straty spowodowane ubiegłoroczną suszą pomimo wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.

Rząd chce przeznaczyć pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy w formule de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszy, w 2019 r.

Jak podaje MRiRW „Chcemy pomóc producentom rolnym, ponieważ wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej m.in. z ograniczeń handlowych i brakiem rynków zbytu w  związku z epidemią COVID-19. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się producenci, którzy nadal odczuwają skutki finansowe ubiegłorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy i nie mogą otrzymać wnioskowanej pomocy z uwagi na wyczerpanie się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.”

Pomoc ma zostać przeznaczona dla producentów rolnych:
- w gospodarstwach, w których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy;
- rolnikom, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, w 2019 r. w formule de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.;
- rolnikom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID–19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.

Pomoc ma być udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania alb siedzibę producenta rolnego.

Aby uprościć warunki ubiegania się o pomoc, utrata płynności finansowej będzie potwierdzana przez producenta rolnego wyłącznie na podstawie jego oświadczenia.

Wsparcie będzie wypłacone w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

reklama