-3.3°C

Studia podyplomowe dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy rolniczej

Napisał  Lip 22, 2020

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze. Mogą skorzystać z nich także pracownicy administracji publicznej, pracownicy przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w budynku IERiGŻ-PIB w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia