5.2°C

Spadają ceny skupu produktów rolnych fot. Paweł Pąk

Spadają ceny skupu produktów rolnych

Napisał  Sie 20, 2020

Spadają ceny skupu podstawowych produktów rolnych. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, według danych z lipca 2020 r., ceny w tym miesiącu były niższe o 1,7% w stosunku do czerwca br. i o 4,2% niższe do lipca 2019 r.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
W lipcu 2020 r. w porównaniu z czerwcem br. spadły ceny skupu większości produktów rolnych. Wyższe były ceny kukurydzy, żywca wołowego, drobiu i mleka.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, w lipcu 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny pszenicy, pszenżyta i mleka w skupie oraz kukurydzy i żywca wołowego (w skupie i na targowiskach).

Ceny ważniejszych produktów rolnych w lipcu 2020 r.
W lipcu 2020 r. ceny pszenicy w skupie były niższe niż przed miesiącem o 11,9% i wyniosły 71,61 zł/dt, ale wyższe w porównaniu z lipcem 2019 r. - o 6,0%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 87,67 zł, tj. o 5,8% mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 55,46 zł/dt, tj. o 9,6% mniej niż w czerwcu br. oraz o 4,1% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta spadły do 67,16 zł/dt, tj. w skali roku były niższe o 10,5%.

W lipcu 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono 65,16 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,7%, a w skali roku – 40,1%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 138,02 zł, tj. o 32,2% mniej niż przed rokiem.

Ceny skupu żywca wołowego (6,29 zł/kg) wzrosły zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w skali roku - odpowiednio o 0,3% i 1,1%. Cena bydła rzeźnego na targowiskach wyniosła 6,74 zł/kg i była o 5,6% wyższa w odniesieniu do poprzedniego roku.

Cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 5,03 zł/kg i była niższa o 9,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 10,7% w stosunku do lipca 2019 r. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,35 zł, tj. o 8,5% mniej niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 3,3%, tj. do poziomu 3,58 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku obniżyły się o 11,2%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 130,69 zł, tj. o 0,1% więcej niż przed miesiącem i o 0,4% więcej niż przed rokiem.

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia