4.9°C

reklama
reklama

Nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF dobiega końca

Napisał  Sie 31, 2020

31 sierpnia 2020 r. jest ostatnim dniem, w którym rolnicy mogą złożyć wniosek o rekompensatę strat spowodowanych klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie finansowane jest w ramach PROW 2014-2020.

Pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” dostępna jest dla tych rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o dotację musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia