Paszportyzacja wołowiny i ziemniaka coraz bliżej fot. TK

Paszportyzacja wołowiny i ziemniaka coraz bliżej

Napisał  Wrz 14, 2020

Paszportyzacja Polskiej Żywności ma umożliwić śledzenie produktu „od pola do stołu”, czyli umożliwić identyfikację partii towarów oraz także to, co się z nimi działo na każdym etapie produkcji, przetwórstwa, transportu, sprzedaży oraz kontroli.

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyły się warsztaty mające na celu opracowanie koncepcji projektu paszportyzacji żywności. Na początek poświęcono uwagę dwóm wybranym grupom produktów – wołowinie (produkcja zwierzęca) oraz ziemniakowi (produkcja roślinna).

Na tym etapie nie określamy precyzyjnie, jakie informacje będą zawarte w systemie. Elementy składowe programu, co chcemy by Paszportyzacja Polskiej Żywności była programem ogólnokrajowym i dostępnym dla wszystkich, są wypracowywane na warsztatach z udziałem uczestników rynku. Chcemy przetestować możliwy system zarówno na produktach roślinnych, jak i zwierzęcych – mówił zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Wojciech Kędzia.

Następnym etapem będzie cykl spotkań z dostawcami technologii, przedstawicielami administracji oraz podmiotami doradczymi, a także planowana jest ocena wypracowanych rozwiązań przez jego przyszłych użytkowników. Te rozmowy mają odpowiedzieć na pytanie: jak technicznie przeprowadzić projekt?

Tego systemu nie chcemy tworzyć dla siebie, dla administracji. Przede wszystkim mają z niego korzystać, zarówno rolnicy, którzy będą mieli pewność odnośnie do materiału siewnego, środków ochrony roślin czy zwierząt hodowlanych, ale także przedsiębiorcy. Ostatecznie żywnościowy paszport ma stać się dodatkowym wsparciem dla ich oferty marketingowej. Konsument dostanie natomiast zagregowaną informację o pochodzeniu produktu. Będzie miał pewność jego jakości – powiedział Wojciech Kędzia.

Projekt Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspierany jest przez GovTech Polska działający w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia