Minister Ardanowski: Praca rolnika jest dziś kwestionowana i atakowana

Napisał  Wrz 21, 2020

Kiedyś symbolem dobrobytu był kraj mlekiem i miodem płynący. Teraz są ideologie, które mówią, że mleko jest efektem gwałtu na krowach i cierpienia przy doju, a miód jest produktem, który człowiek kradnie pszczołom – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas dożynek prezydenckich w Warszawie.

Dożynki prezydenckie to czas podziękowań rolnikom za ich trud i wysiłek. – Dziękujemy za to wszystko co wieś wnosi, ale jednocześnie widzimy, ile jeszcze trzeba uczynić, ile jeszcze mądrej, racjonalnej troski państwa, czyli mądrze rozumianej polityki, potrzeba, by wieś wykorzystała swój potencjał, by była dobrym miejscem do życia – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister Ardanowski powiedział również, że w rolnictwie nie brakowało i nie będzie brakować problemów. Zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu pozycja rolników w łańcuchu żywnościowym jest zbyt niska: – Musimy wreszcie przełamać historyczną bezradność w zakresie organizowania się rolników do wspólnych działań, do spółdzielczości, czy do innych form prawnych, ba na tym we współczesnym świecie rolniczym polegają. Nie na ilości środków transferowanych z budżetów publicznych, unijnego czy krajowego, tylko w stopniu zorganizowania się rolników, których pozycja wtedy w łańcuchu żywnościowym jest większa.

Szef resortu rolnictwa przestrzegał jednocześnie przed atakami jakie kierowane są w ostatnich latach pod adresem rolników: – Są ideologie, które kwestionują rolę rolnictwa, rolę człowieka, który jest panem stworzenia i dehumanizują ludzi. To jest to zagrożenie, z którym my, rolnicy, nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, bo to w sposób zasadniczy, poprzez fałszywą aksjologię, poprzez błędne wartościowanie dobra i zła, stawia rolników w sytuacji tych, którzy mają się tłumaczyć, których praca jest zakwestionowana. Zakwestionowana jest ich rola społeczna – stwierdził minister i przypomniał, że od tysięcy lat rolnictwo było traktowane jako szlachetna działalność człowieka. Działalność za jaką należy się szacunek, a nie atakowanieTo na naszych oczach jest kwestionowane. Kiedyś symbolem dobrobytu był kraj mlekiem i miodem płynący. Teraz są ideologie, które mówią, że mleko jest efektem gwałtu na krowach i cierpienia przy doju, a miód jest produktem, który człowiek kradnie pszczołom – podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podziękował przedstawicielom organizacji rolniczych, że zgodzili się współpracować w ramach Porozumienia Rolniczego. Porozumienia, którego funkcjonowanie swoim patronatem objął Prezydenta RP: – Może w najbliższych dniach jest potrzebne spotkanie tego Porozumienia by przedyskutować zagrożenia, które pojawiły się dla polskiego rolnictwa – powiedział szef resortu rolnictwa – Idea Porozumienia, które Prezydent bardzo wsparł polega na tym, że tylko wspólnie, razem władze państwowe, wspierane, wobec wspólnie wypracowanych idei, przez organizacje rolnicze, przez świat rolniczy, tylko wspólnie możemy rozwiązywać problemy, których w rolnictwie nigdy nie będzie brakowało.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia