Minister finansów o 8% stawce Vat na nasienie zwierząt hodowlanych fot. Okiem Rolnika

Minister finansów o 8% stawce Vat na nasienie zwierząt hodowlanych

Napisał  Wrz 21, 2020

Zgodnie z nową koncepcją systemu stawek VAT stawką obniżoną nie było objęte nasienie zwierząt hodowlanych. Uwzględniając jednak postulaty wskazujące, że podwyżka stawki VAT spowoduje wzrost cen nasienia zwierząt, podjęta została decyzja o obniżeniu stawki VAT do 8% na nasienie określonych zwierząt.

Koncepcja nowej matrycy stawek VAT spowodowała, że zmiana stawek na niektóre towary — podwyższenie stawki dla pewnych towarów lub obniżenie dla innych — była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.

Projektowane przepisy nowej matrycy VAT w trakcie procesu legislacyjnego były przedmiotem konsultacji i uzgodnień. W trakcie konsultacji i uzgodnień, jak również na późniejszych etapach procesu legislacyjnego, nie wpłynęły uwagi podnoszące kwestię stawki VAT na nasienie zwierząt.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, przewiduje obniżenie do 8% stawki podatku VAT na nasienie zwierząt, które są obecnie objęte stawkami obniżonymi VAT.

Zmiana obejmuje nasienie zwierząt objętych stawką obniżoną 8% (tj. m.in. bydła, świń, kóz i owiec — poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) oraz 5% (tj. ryb — poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT).

Rozporządzenie weszło w życie 31 sierpnia 2020 r.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia