1/3

Na czym polega ubój rytualny

Napisał  Wrz 22, 2020

Ta metoda uśmiercania, choć jest procesem bardzo krwawym, w rzeczywistości jest jednak znacznie bardziej humanitarnym sposobem odebrania życia zwierzęciu niż tradycyjne metody. Kontrowersje, które narosły wokół uboju rytualnego, wynikają głównie z niewiedzy.

Na czym polega ubój rytualny? Podstawową zasadą uśmiercania zwierzęcia w tym przypadku jest to, aby było ono przeprowadzone jak najszybciej i bez jakiegokolwiek zbędnego cierpienia. Ubój polega na szybkim przecięciu przełyku i arterii doprowadzających krew do mózgu. Dlatego dopuszcza się zastosowanie tylko jednego pewnego cięcia, które musi być gładkie, przy jak najmniejszym nacisku.

Więcej informacji na temat uboju rytualnego znajdziesz >> tutaj <<

Do przeprowadzenia uboju rytualnego wykorzystuje się specjalny nóż charakteryzujący się dosłownie chirurgiczną ostrością. Taki nóż przed ubojem sprawdza się kilkanaście razy. Przecięcie tak ostrym nożem nie powoduje bólu, następuje natychmiastowe odcięcie dopływu krwi do mózgu wywołane spadkiem ciśnienia krwi, a tym samym szybką utratę przytomności i następnie śmierć.

Szacuje się, że czas, który mija od momentu cięcia do utraty przez zwierzę świadomości to około 2 sekundy. Badania przeprowadzone z udziałem lekarzy weterynarii potwierdzają te dane.

Przeczytaj również: >>>  Protest rolników w Warszawie. Premier „uciekł” na kwarantannę?

W przypadku uboju rytualnego zasadnym wydaje się nie stosowanie dodatkowo zabiegu ogłuszania. Istnieje wręcz prawdopodobieństwo, że ogłuszanie wywołuje dodatkowy stres u zwierząt. Po głębszej analizie mogłoby się wydawać, że ubój rytualny nie tylko nie jest niehumanitarny, ale wręcz pozwala na traktowanie zwierząt w znacznie lepszy sposób niż w przypadku tradycyjnego uśmiercania.

W Polsce już kilkukrotnie próbowano zmienić ustawę o ochronie zwierząt wprowadzając zakaz uboju rytualnego. Jak będzie tym razem?

Obecnie obowiązujące prawo o ochronie zwierząt zostało uchwalone 24 października 1997 roku. Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku dopuszczała wyjątek dla uboju w sposób przewidziany przez obrządki religijne.

Pierwsza próba wprowadzenia zakazu uboju rytualnego miała miejsce w 2002 r. Nowelizacja ówczesnej ustawy nakazywała przeprowadzanie uboju tylko po wcześniejszym ogłuszeniu i nie uwzględniała wyjątku dla uboju rytualnego. Na tej podstawie, w 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wydane w 2004 roku rozporządzenie Ministra Rolnictwa, dotyczące warunków uboju rytualnego, w którym dopuszcza się ubój rytualny bez wcześniejszego ogłuszenia, jest niezgodne ze znowelizowaną w 2002 roku ustawą i że Minister Rolnictwa przekroczył swoje kompetencje, wydając rozporządzenie bez należnego upoważnienia ustawowego.

W ten sposób od 1 stycznia 2013 roku do 12 grudnia 2014 roku w Polsce obowiązywał całkowity zakaz uboju religijnego bez wcześniejszego ogłuszenia zwierzęcia. 10 grudnia 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uchylił wyrokiem zakaz dokonywania uboju rytualnego. Zdaniem Trybunału zakaz ten naruszał wolność religii i sumienia, i jest niezgodny z Konstytucją RP.

Kolejna próba wprowadzenia w Polsce zakazu uboju rytualnego miała miejsce w 2017 r. W listopadzie tego roku złożono w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i zakazie prowadzenia uboju rytualnego w Polsce za wyjątkiem gmin wyznaniowych. Minister Rolnictwa w lipcu 2018 roku zapowiedział wycofanie z Sejmu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, przewidującego m.in. wprowadzenie zakazów uboju rytualnego.

Obecnie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt ma zlikwidować w Polsce ubój rytualny zwierząt z wyjątkiem takiego uboju na potrzeby związków wyznaniowych, które działają w Polsce. Ustawa jest obecnie w Senacie, gdzie trwa publiczne wysłuchanie w jej sprawie.

A jakie prawo w zakresie uboju rytualnego obowiązuje w Unii Europejskiej? Od stycznia 2013 roku na mocy rozporządzenia Rady UE dopuszcza się ubój bez ogłuszania na potrzeby wspólnot religijnych i pozwala państwom członkowskim utrzymać lub wprowadzić jego zakaz.

Obecnie ubój rytualny w Europie jest całkowicie zakazany w Danii (od lutego 2014 r.), Szwecji (od 1937 r.), Norwegii i Szwajcarii. Poza Europą jest on zakazany również w Nowej Zelandii (od 2010 r.)

W większości krajów Unii Europejskiej ubój rytualny jest warunkowany pewnymi ograniczeniami, takimi jak, np. ogłuszenie lub znieczulenie zwierzęcia w trakcie, albo tuż po uboju, czy zwolnienie z tych obostrzeń społeczności muzułmańskich i żydowskich po przekazaniu władzom odpowiedniego wniosku.

(rpf) jp / Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

1 komentarz

  • Karo5
    Link do komentarza Karo5 środa, 07 październik 2020 21:41

    Co to za brednie! Ubój rytualny to najgorsze okropieństwo jakie można wyrządzić zwierzęciu! Nie cierpi ono 2 sekundy! Poczytajcie sobie wywiady z zoopsychologiem lub poogladajcie filmy w ubojniach w Turcji, czy Libanie. Tam nie ma mowy o braku cierpienia, wręcz odwrotnie -zwierzę cierpi niewyobrażalnie długo i jest dodatkowo katowane. Krowie podcinane są ścięgna by nie uciekała, przekłuwają jej oczy by zadać cierpienie, a na końcu niedbale podcinają gardło i to nie raz, ale wiele, bo zwierzę wciąż próbuje się bronić. W rezultacie cierpi długie minuty! To jest nie do przyjęcia! Oby weszły wszelkie zakazy by temu zaprzestać!

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia