13,1°C

reklama
reklama
1/4

Senat przyjął „Piątkę dla zwierząt” z poprawkami

Napisał  Paź 14, 2020

Senat nie odrzucił w całości nowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt. Przeciwko takiemu rozwiązaniu głosowało 64 senatorów, za odrzuceniem – 24. Dziewięciu senatorów wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Senatorowie przyjęli poprawkę, która wykreśla z noweli ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu. Ograniczenie uboju rytualnego bydła ma wejść w życie z początkiem 2026 roku, a w przypadku zakazu hodowli zwierząt na futra vacatio legis ma zostać wydłużone do 31 lipca 2023 r.

Po głosowaniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział:

„Poprawki zyskały uznanie większości. Panie i panowie senatorowie, mam wrażenie, kierowali się znalezieniem złotego środka między dobrostanem i humanitarnym traktowaniem zwierząt a zabezpieczeniem działalności i dobrostanu ważnej gałęzi gospodarki, jaką jest rolnictwo oraz wszystkie towarzyszące rolnictwu działy gospodarki narodowej.

Sytuacja nie była łatwa i idealnego rozwiązania wydaje się nie można było znaleźć, natomiast po długich, burzliwych obradach głosowanie zakończyło się przyjęciem ustawy z licznymi poprawkami i wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć, pracując nad ustawą, która przyszła do nas z Sejmu w sposób niezwykle niestarannie procedowany”.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podał dziś komunikat następującej treści:
„14 października 2020 r. zakończyło się 16. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba wprowadziła 36 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (poselskie projekty ustaw), która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Senat zdecydował, że ubój rytualny drobiu będzie możliwy bez ograniczeń. Postanowił też, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 31 lipca 2023 r., a ubój rytualny zwierząt do 31 grudnia 2025 r. Określono ponadto zasady i tryb realizacji roszczeń do Skarbu Państwa o odszkodowanie za szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do wymogów nałożonych przez ustawę.

Senatorowie opowiedzieli się za skreśleniem przepisu uprawniającego organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi, a także umożliwiającego odebranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia. Wprowadzili zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych, a także zakaz organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę lub jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji oraz uczestnictwa w takich przedsięwzięciach.

Zakazana ma być również sprzedaż i nabywanie przedmiotów, jeśli zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu. Przyjęto poprawki umożliwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Określono ponadto zasady i tryb oznakowania psów za pomocą mikroczipów i prowadzenia centralnego rejestru psów. Umożliwiono organizowanie wystaw i pokazów zwierząt, polegających wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych i ratowniczych. Zmodyfikowano też definicje: kota rasowego, psa rasowego, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i kojca.”

(rpf) jp

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama