13,1°C

reklama
reklama
1/2

Otwarcie nowego budynku dydaktycznego do nauki weterynarii

Napisał  Paź 19, 2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wzbogacił się o nowy budynek dydaktyczny przeznaczony dla kierunku nauczania technik weterynarii oraz technik hodowcy koni.

Uroczystego otwarcia nowych pracowni w przebudowanym budynku dokonał sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński. Ministrowi towarzyszyła posłanka Barbara Dziuk, władze samorządowe oraz przedstawicieli śląskich organizacji rolniczych.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obecnie organem prowadzącym dla 54 szkół rolniczych. W 30 z nich uczniowie mogą zdobyć zawód technika weterynarii. W Nakle Śląskim ten kierunek wybrało prawie 150 uczniów. Co najważniejsze, są dobrze przygotowywani do zawodu i pracę w swojej specjalności znajdą – podkreślił podczas oficjalnego otwarcia wiceminister rolnictwa.

W skład nowopowstałego kompleksu weterynaryjnego wchodzą dwie sale dydaktyczne, gabinet zabiegowy, laboratorium, węzeł sanitarny. Cały budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Odbywają się tam już zajęcia praktyczne, teoretyczne, warsztatowe oraz pokazowe.

Przebudowę oraz nowoczesne wyposażenie, spełniające wszystkie wymogi profesjonalnych gabinetów weterynaryjnych, sfinansowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na inwestycję przeznaczono ponad 930 tyś. złotych.

- Szkoła w Nakle ma wysokie osiągnięcia w nauczaniu. Jej uczniowie systematycznie zdobywają wysokie lokaty na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Może pochwalić się także znakomitymi wynikami egzaminów zawodowych uczniów, potwierdzających poziom kształcenia w Nakle Śląskim. Dotychczasowe sale zajęciowe nie wystarczały dla powiększającej się liczby uczniów na tym kierunku. – wyjaśnił wiceminister Szymon Giżyński - Ministerstwo oraz dyrekcja szkoły dostrzegając ten potencjał oraz rosnące zainteresowanie kierunkiem wśród młodzieży, postanowiły powiększyć i unowocześnić dotychczasowe warsztaty, by stworzyć uczniom warunki do nauki w najwyższym standardzie.

Szkoła postanowiła przebudować nieużytkowany budynek gospodarczy, znajdujący się w pobliżu budynku głównego szkoły i przystosować go do potrzeb kształcenia techników weterynarii.

Warto dodać, że w grudniu 2019 roku w szkole w Nakle Śląskim zorganizowano I Ogólnopolską Konferencję Hodowlano-Weterynaryjną pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, która stale jest modernizowana z myślą o komforcie nauki i podwyższeniem standardów nauczania uczniów. Znajdują się w niej nowocześnie wyposażone i odremontowane pracownie przedmiotów zawodowych: hodowli, uprawy, wiejskiego gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, architektury krajobrazu. W każdej z nich znajduje się sprzęt audiowizualny, który pozwala nauczycielom na prowadzenie zajęć w oparciu o materiały audiowizualne.

Na terenie szkoły bezpłatnie można korzystać z bezprzewodowego internetu. Warsztaty szkolne do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, znajdujące się w pobliżu budynku głównego, zostały wyposażone w nowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów zawodowych. Szkoła jest przystosowana do nauki dzieci ze specjalnymi wymaganiami.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama