Wydrukuj tę stronę
GUS: Ceny skupu produktów rolnych prawie 5% niższe niż przed rokiem fotolia

GUS: Ceny skupu produktów rolnych prawie 5% niższe niż przed rokiem

Napisał  Paź 21, 2020

Spadają ceny skupu podstawowych produktów rolnych. Chociaż we wrześniu bieżącego roku ceny były wyższe o 1,3% niż w miesiącu poprzednim, to w odniesieniu do tego samego okresu roku ubiegłego widać wyraźny spadek wynoszący 4,9%.

W porównaniu z sierpniem bieżącego roku, we wrześniu 2020 r. wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych. W skupie niższe były ceny kukurydzy i drobiu, a na targowiskach – pszenicy i jęczmienia. Na obu rynkach odnotowano spadek cen ziemniaków oraz żywca wieprzowego.

Natomiast w odniesieniu do tego samego okresu w roku 2019, we wrześniu 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny pszenicy i mleka w skupie oraz ceny kukurydzy i żywca wołowego na obu rynkach.

We wrześniu 2020 r. ceny pszenicy w skupie (71,38 zł/dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku - odpowiednio o 4,4% i 8,1%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 84,86 zł/dt, tj. mniej zarówno w porównaniu z sierpniem br. (o 0,1%), jak i z sierpniem roku ubiegłego (o 4,5 %).

Za żyto w skupie płacono 56,21 zł/dt, tj. o 9,9% więcej niż w sierpniu br., jednak cena ta była niższa niż przed rokiem (o 0,9%). We wrześniu żyto podrożało również w obrocie targowiskowym (o 0,6%), gdzie za 1 dt płacono 66,26 zł. W skali roku cena żyta na targowiskach pozostawała nadal niższa (o 8,4%).

We wrześniu 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono średnio 32,48 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,6%, a w skali roku - 23%. Niższa była również cena ziemniaków na targowiskach (111,36 zł/dt) zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim (o 9,3%), jak i wrześniem ubiegłego roku (o 50,7%).

Cena skupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,40 zł/kg i była wyższa niż w sierpniu br. o 4,2%, a w skali roku o 6,5%. W transakcjach targowiskowych za żywiec wołowy płacono 7,08 zł/kg, tj. o 4,3% więcej niż w sierpniu br. i o 7,6% - niż przed rokiem.

We wrześniu br. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,74 zł/kg i była niższa zarówno w skali miesiąca, jak i roku – odpowiednio o 5,7% i 20,1%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,55 zł, tj. o 0,9% mniej niż przed miesiącem i 8,0% mniej niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca spadły o 1,1% do poziomu 3,51 zł/kg, jednak były niższe o 12,6% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

We wrześniu 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 138,17 zł, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,7%), jak i z wrześniem ubiegłego roku (o 5,3%).

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij: