14,1°C

reklama
reklama
1/3

Rejestr wypasu warunkiem otrzymania płatności dobrostanowej

Napisał  Paź 24, 2020

W 2020 roku rolnicy po raz pierwszy mogli ubiegać się o płatność dobrostanową, w tym o płatność do wypasu krów mlecznych. Jednym z warunków otrzymania tej płatności jest obowiązek dostarczenia do ARMiR w terminie od 15 do 31 października rejestru wypasów.

W rejestrze muszą znaleźć się wszystkie krowy mleczne będące w posiadaniu rolnika, także te, które ukończyły 24 miesiące lub zostały zakupione, w trakcie wypasu (data wpisu do rejestru jest tożsama z datą pojawienia się w gospodarstwie). W rejestrze należy uwzględnić wszystkie nieobecności krów na pastwisku, np.: z powodu choroby lub wycielenia.

Na stronie internetowej Agencji pojawił się komunikat z zaleceniem, aby rejestr ten dostarczyć w formie elektronicznej jako załącznik do e-wniosku. Jeśli rolnik prowadził rejestr w formie papierowej do e-wniosku dołącza skan wszystkich stron rejestru.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj