13,1°C

reklama
reklama
Jest kompromis w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2021 fot. MRiRW

Jest kompromis w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2021

Napisał  Paź 22, 2020

Podczas obrad Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu udało się wypracować kompromis w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2021 r. Kompromisowy dokument przedstawiony przez Niemcy poparła większość ministrów rolnictwa państw UE.

Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa obradowała w dniach 19-20 października w Luksemburgu. W obradach uczestniczył również polski minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Głównym punktem obrad było wypracowanie kompromisu w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2021 r.

Wypracowanie dokumentu kompromisowego nie było łatwe. Oczekiwane, zwiększone ambicje w stosunku do klimatu i środowiska różniły państwa członkowskie i Komisję Europejską. Dyskusje wokół reformy WPR toczyły się od czerwca 2018 r. Prezydencja niemiecka przedstawiła kompromisowy dokument, który poparła zdecydowana większość ministrów rolnictwa państw UE.

Głównym elementem kompromisu było przeznaczenie minimum 20% środków z I filara na dobrowolne dla rolników praktyki agrotechniczne sprzyjające ochronie środowiska i klimatu (tzw. ekoschematy).

Zapewniono większą elastyczność w zakresie zarządzania środkami w I filarze, dzięki czemu wszystkie fundusze UE trafią do gospodarstw rolnych. Ważnym elementem kompromisu jest także uproszczenie systemu kontroli małych gospodarstw w zakresie spełnienia wymogów warunkowości. Małe gospodarstwa będą również wyłączone z mechanizmu dyscypliny finansowej.

Utrzymana została także możliwość przeznaczenia 15% krajowej koperty I filaru na płatności związane z produkcją.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama