Wydrukuj tę stronę
1/2

Grzegorz Puda powołał Annę Gembicką na sekretarza stanu w MRiRW. Głosowała za "piątką Kaczyńskiego"

Napisał  Paź 24, 2020

Minister Grzegorz Puda wręczył 20 października 2020 roku Annie Gembickiej akt powołania na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wcześniej Anna Gembicka pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Gembicka podczas głosowania w sprawie zmian w ustawie o ochronie zwierząt głosowała za przyjęciem ustawy. 

W resorcie rolnictwa będzie pełnić nadzór nad pracą Departamentów: 

- Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, Klimatu i Środowiska,
- Przetwórstwa i Rynków Rolnych. Do jej kompetencji będzie należał m.in. nadzór nad działalnością Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ponadto kompetencje nowego sekretarza stanu to:
- określanie zadań do realizacji oraz nadzór ich wykonania w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej z wyłączeniem spraw w zakresie wyznaczania kierunków promocji i akceptacji zobowiązań finansowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącym rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,, Departamentu Klimatu i Środowiska oraz Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, w szczególności dotyczące:
- rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,
- krajowych systemów jakości żywności,
- jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym,
- rolnictwa ekologicznego,
- nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin,
- rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,
- zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
- hodowli roślin i nasiennictwa,
- nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko,
- ochrony zasobów genowych,
- gospodarowania zasobami wodnymi,
- wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- biogospodarki,
- wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa,
- rejestracji środków ochrony roślin,
- cyfryzacji,
- przetwórstwa rolno-spożywczego,
- regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa,
- spółdzielczości rolniczej, grup producentów rolnych i ich związków, organizacji producentów i ich zrzeszeń, organizacji międzybranżowych,
- statystyki rolnej i rolniczej informacji rynkowej;

2. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w przedmiocie nadzoru nad działalnością Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi;

3. nadzoruje działalność:
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
- Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, Departamentu Klimatu i Środowiska oraz Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych,
- Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
- Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,
- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

Anna Gembicka urodziła się w 1991 roku we Włocławku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Była Sekretarzem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Gabinecie Politycznym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Rozwoju. Pełniła także funkcję Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju.

W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Od 4 czerwca 2019 r. do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskała mandat posła na Sejm RP IX kadencji.

Od 17 stycznia 2020 r. do 19 października 2020 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 20 października 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: