13,1°C

reklama
reklama
Pozwolenie na pracę sezonową zostanie wydłużone do 12 miesięcy? fot. TK

Pozwolenie na pracę sezonową zostanie wydłużone do 12 miesięcy?

Napisał  Paź 26, 2020

Aktualne przepisy zezwalają cudzoziemcom na pracę sezonową w czasie do 9 miesięcy. Jest to pewne utrudnienie dla gospodarstw, w których pracownicy są potrzebni przez okrągły rok. Rolnicy w całym kraju mają trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników.

O wydłużenie pozwolenia na pracę sezonową z 9 do 12 miesięcy wystąpił 22 października 2020 r. samorząd rolniczy. Wniosek został skierowany do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

W wielu gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą występuje brak pracowników do obsługi zwierząt gospodarskich, w związku z czym rolnicy bardzo często zatrudniają cudzoziemców, gdyż bardzo trudno jest znaleźć pracownika z lokalnego rynku pracy. Niestety, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje jedynie zezwolenie na pracę sezonową, na czas określony, który nie może być jednak dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Produkcja zwierzęca charakteryzuje się tym, że trwa nieprzerwanie przez cały rok, a częste zmiany pracowników to ogromne utrudnienie dla rolników. Pozwolenie na pracę tylko na 9 miesięcy powoduje, że rolnik na kolejne 3 miesiące musi szukać następnego pracownika. Praca przy zwierzętach wymaga długiego czasu, jaki należy poświęcić na przyuczenie nowego pracownika, aby poznał zasady postępowania ze zwierzętami, zapewnienia im dobrostanu i zasady bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, jak również utrudnienia, z którymi spotykają się sami cudzoziemcy nie mogący pracować cały rok, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił o zmianę zapisów ww. ustawy poprzez wydłużenie okresu pracy z 9 do 12 miesięcy w ciągu roku.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama