14,3°C

reklama
reklama
1/3

Jak zdobyć nawet 250 tys. na działalność pozarolniczą

Napisał  Paź 26, 2020

Możliwości rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi są coraz większe. Poza zwiększającymi się potrzebami społeczeństwa w sektorze usług, wpływ zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju usługi i produkty dostępne na obszarach wiejskich ma niewątpliwie również migracja ludzi z miasta na wieś, a wraz z nimi konkretne potrzeby na usługi i produkty, które mogli nabyć bez problemu w poprzednim miejscu zamieszkania, czyli w mieście.

Równie istotnym czynnikiem mającym wpływ na decyzję osób decydujących się na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest możliwość pozyskania dostępnego źródła finansowania tego typu pomysłu na biznes.

Już od 29 października 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
- O dofinansowanie w ramach programu może ubiegać się rolnik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ale to nie wszystko, lista osób objętych możliwością dofinansowania jest dłuższa, może to być również małżonek rolnika lub domownik, którzy również są ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie – tłumaczy Szymon Predko – specjalista w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać?
Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

W jakiej formie wypłacane jest dofinansowanie?
Płatność na rozpoczęcie działalności pozarolniczej rolnik otrzymuje w dwóch ratach.

Pierwsza część pomocy w wysokości 80 procent zostanie wypłacona po spełnieniu przez rolnika warunków określonych w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji.

Druga transza w wysokości 20 procent zostanie wypłacona po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Należy pamiętać, że 70 procent kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia, a pozostałe 30 procent można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Na jaki typ działalności można zdobyć dofinansowanie?
Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

- Zakres jest bardzo szeroki, od firmy zajmującej się naprawą pojazdów samochodowych, rzemiosłem, fryzjerstwem, działalnością turystyczną i noclegową, sprzedażą detaliczną, sprzedażą produktów nierolniczych, rękodzielnictwem i usługami cateringowymi aż po budownictwo, czy też działalność weterynaryjną – mówi Szymon Predko – ale może to być również opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub dziećmi, usługi audytorskie, techniczne, rachunkowość i księgowość. Na pewno znajdą się też osoby, które ze względu na wykształcenie i specjalizację chętnie zaczną prowadzić na własny rachunek działalność architektoniczną czy też tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach usługi informatyczne – dodaje.

Nabór wniosków zacznie się już 29 października i potrwa do 30 listopada 2020 r.

Zastanawiasz się, czy pozarolnicza działalność gospodarcza jest dla Ciebie?
Zadzwoń i zapytaj! Specjalista czeka pod numerem telefonu 721 263 313

Udostępnij:

Skomentuj