Wydrukuj tę stronę
Brak zgody UE na ubezpieczanie szkód powodowanych przez gryzonie fotolia

Brak zgody UE na ubezpieczanie szkód powodowanych przez gryzonie

Napisał  Lis 04, 2020

Nie będzie można ubezpieczać upraw rolnych od szkód powodowanych przez gryzonie, o co wnioskowały izby rolnicze. W ustawie o ubezpieczaniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie jest brane pod uwagę ubezpieczanie szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie.

Izby rolnicze wnioskowały do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, to jest szkód spowodowanych przez zwierzęta.

W odpowiedzi na pismo, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) przewidują możliwość udzielenia pomocy ze środków publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód spowodowanych jedynie przez zwierzęta chronione. Zgodnie z tymi Wytycznymi „zwierzę chronione” oznacza każde zwierzę chronione przepisami unijnymi lub prawodawstwem krajowym.

Zatem w trakcie aktualnie trwających prac nad systemem ubezpieczeń w rolnictwie nie jest brane pod uwagę uwzględnienie w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczaniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij: