3.4°C

reklama
reklama
1/3

Znamy stawki dopłat do materiału siewnego za 2020 rok. Pula mniejsza niż w minionych latach

Napisał  Lis 08, 2020

6 listopada 2020 roku projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do jednego hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 trafił do konsultacji publicznych.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty.

Rada Ministrów co roku, po zakończeniu składania wniosków przez producentów rolnych, określa stawki dopłat do poszczególnych grup roślin biorąc pod uwagę środki zaplanowane na ten cel na dany rok i całkowitą wnioskowaną powierzchnię. Stawki wyliczono na podstawie informacji o wnioskowanej powierzchni w 2020 r. przekazanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uwzględnieniem łącznej kwoty 75 mln zł przeznaczonej na te dopłaty za 2020 r.

To znacznie mniej niż zapowiadano jeszcze pod koniec października, deklarowana wówczas kwota na dopłaty wynosiła 110 mln. zł. Wynika zatem, że będzie to mniej niż w 2019 a nawet w 2018 roku. Z rozporządzenia wynika też, że środki wzorem lat ubiegłych, mogą być wypłacane dopiero po nowym roku.

W 2020 roku stawka dopłaty do jednego hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 wyniesie nieco mniej niż w 2019 roku:

- 67,98 zł (68,59 zł za 2019 rok) – za zboża i mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne sporządzone z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);

- 108,77 zł (109,74 zł za 2019 rok) / rośliny strączkowe,

- 339,90 zł (342,95 zł za 2019 rok) / ziemniaki.

(rpf) kp

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia