Wydrukuj tę stronę
1/2

Izby rolnicze apelują do premiera o wstrzymanie prac nad Piątką dla zwierząt

Napisał  Lis 09, 2020

Izby rolnicze wystosowały do premiera Mateusza Morawieckiego apel o wstrzymanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej, a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Izby rolnicze zwróciły się do premiera o wstrzymanie prac nad zmianami przepisów takich jak ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, które mogłyby spowodować zmniejszenie produkcji rolnej i dochodów rolników i branży rolno-spożywczej.

Polska jak i wiele krajów jest w szczególnie trudnym etapie pandemii wirusa, konsultacje społeczne projektów aktów prawnych są utrudnione. Dodatkowo procedowane ostatnio projekty ustaw budzą ogromne napięcia w społeczeństwie, skutkujące protestami na ulicach.

W tych ciężkich czasach kryzysu gospodarczego działania Rządu powinny być skierowane oprócz pierwszoplanowej walki z pandemią, na wspieranie rozwój gospodarki, a także jednoczyć społeczeństwo, a nie pogłębiać podziały.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij: